Prijave

Na susret se možete prijaviti e-poštom na adresu tajnik@astronomskisavez.hr.

Kod prijave je potrebno navesti sljedeće:

  • Naziv astronomskog društva
  • Broj sudionika
  • Ako planirate imati izlaganje: ime i prezime izlagača i temu izlaganja

Za sve ostale informacije se možete obratiti tajniku Hrvatskog astronomskog saveza na broj +385989202153.